מאת: Paul Sunderland

על טראומה שלא מזוהה, מעצם האימוץ כתינוק ותחושת האבלות המתמדת –
אצל התינוק וגם אצל ההורה המאמץ. על המוח ואיך מתפתח במצב זה.
על ההתמכרות וביטוייה במהלך החיים, ומשמעות הביטחון הבסיסי.